+48 883 289 389        8:00 - 22:00 (Pon - Nd)

SKUP AUT WROCŁAW – Enter Auto | Najlepsze ceny

Skup Aut Wrocław Enter Auto oferuje najlepsze ceny na Dolnym Śląsku! Chcesz sprzedać niepotrzebny samochód? Sprawdź nas już dziś!

Co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu? Skup aut Wrocław Krzyki podpowiada!

Decydując się na sprzedaż samochodu, konieczne jest udokumentowanie oświadczeń woli obu stron na papierze. Mówiąc prościej – trzeba sporządzić stosowną umowę, która potwierdzi zmianę właściciela pojazdu. Taki dokument musi jednak spełniać określone wymagania, by w świetle prawa mógł być uznany za ważny. Skup aut Wrocław na co dzień zajmuje się tą kwestią; podpowiemy, jak wygląda poprawnie sporządzona umowa.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że umowa ta należy do grupy tzw. nienazwanych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że ustawodawca nie przedkłada ścisłego wzoru, którego należy bezwzględnie się trzymać przy sporządzaniu dokumentu. Tak naprawdę umowa ta nie musi być wcale spisywana na papierze, jednak – jak głosi powiedzenie – przezorny zawsze ubezpieczony. Prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży pojazdu zawiera takie informacje, jak:

 • Datę wraz z godziną i miejsce zawarcia umowy;
 • Dane stron uczestniczących w transakcji:
  • Imię i nazwisko / nazwa firmy skupu aut;
  • Jeśli w transakcji uczestniczy firma – imię i nazwisko reprezentanta;
  • Numer PESEL / numer NIP;
  • Adres zamieszkania / adres siedziby firmy;
 • Dane pojazdu:
  • Marka i model;
  • Rok produkcji;
  • Numer VIN;
  • Oznaczenie silnika (np. 1.9 CDTi);
  • Numer rejestracyjny;
  • Aktualny przebieg;
 • Dane o przekazanych dokumentach:
  • Dowód rejestracyjny;
  • Karta pojazdu;
  • Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC;
 • Cenę pojazdu podaną cyfrowo oraz słownie;
 • Czytelne podpisy obu stron, opcjonalnie parafy na dole każdej ze stron umowy;

Do czego potrzebna jest umowa sprzedaży auta?

Umowa sprzedaży auta zawsze jest wydawana w dwóch egzemplarzach, by po transakcji dokonać dalszych czynności. Sprzedający, czyli klient skupu aut ma tych czynności znacznie mniej – musi on jedynie zgłosić zbycie pojazdu. Tę czynność można dokonać osobiście we właściwym starostwie powiatowym lub online, za pomocą profilu zaufanego. Sprzedający może też zgłosić zbycie pojazdu ubezpieczycielowi, dzięki czemu otrzyma zwrot niewykorzystanej składki OC. Tu jednak można udzielić pełnomocnictwa na rzecz skupu aut Wrocław Krzyki, który załatwi tę formalność w imieniu klienta.

Dokonanie tych czynności nie sprawia, że umowę można podrzeć i wyrzucić do kosza. Wręcz przeciwnie – zaleca się, aby sprzedający pojazd dysponował dokumentem czy to w formie papierowej, czy jako skany na dostępnym urządzeniu. Taką archiwizację zalecamy szczególnie w przypadku pojazdów sprzedawanych prywatnie, bez udziału autokomisu. Dlaczego? Ponieważ w przypadku – przykładowo – przekroczenia prędkości uchwyconego na fotoradarze, mandat może trafić do wcześniejszego właściciela pojazdu. Okazując egzemplarz umowy oraz porównując datę mandatu z datą wpisaną na umowie można łatwo zakwestionować zasadność nałożonej kary.

Skutki niewłaściwie przygotowanej umowy sprzedaży pojazdu

Nie bez przyczyny należy dochować szeroko rozumianej staranności przy sporządzaniu umowy. Zalecany jest wybór egzemplarzy drukowanych z pismem komputerowym – odręcznie sporządzana umowa jest o wiele bardziej czasochłonna. Ponadto styl pisma wielu z nas może być nie do końca czytelny dla osób trzecich, co w organach administracyjnych zostanie bardzo szybko wytknięte. Wszelkiego rodzaju skreślenia, poprawki czy zamazania także mogą zostać zakwestionowane przez podmioty trzecie.

Estetyka pisma to jedna kwestia, zupełnie odrębną sprawą są tzw. braki formalne występujące w dokumencie. De facto brak formalny może odbierać wiążący charakter umowy, a nawet pozbawiać tekst cech dokumentu. Najpoważniejszym błędem będzie brak podpisu jednej ze stron lub niepełne dane kontrahenta. Kolejną nieobecną informacją, którą koniecznie trzeba będzie sprostować, jest kwota, za którą sprzedano auto. Problematyczne może być wybrakowanie informacji na temat pojazdu, np. brak podanego numeru VIN czy niesprecyzowany aktualny przebieg.

Skup aut Wrocław – kto przygotowuje umowę?

Udając się do skupu aut, część klientów zastanawia się, kto powinien przygotować umowę sprzedaży pojazdu. Aby maksymalnie usprawnić proces sprzedaży samochodu, nasi przedstawiciele dysponują gotowym wzorem umowy in blanco. Dane firmy odkupującej auto oraz tekst prawny są już przygotowane – pozostają tylko dane sprzedającego, informacje o pojeździe i złożenie podpisów. Klienci naszego skupu aut Wrocław nie muszą własnoręcznie spisywać umowy czy drukować egzemplarzy dostępnych w Internecie. Wszystkie dokumenty już będą czekały do podpisania, by maksymalnie uprościć procedurę sprzedażową.

Co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu? Skup aut Wrocław Krzyki podpowiada!